Proizvodna praksa prof. dr Vesna Rodić

 

Formulari-za-stručnu-praksu-2-2023-2024.

Uputstvo za obavljanje Stručne prakse 2

Studenti koji žele mogu nakon obavljene prakse i ocenjenog dnevnika nastavniku na mejl poslati i nekoliko odabranih fotografija na kojima se vidi gde su i šta radili za vreme Proizvodne prakse. Fotografije će biti prosleđene kolegama zaduženim za instagram stranu našeg Departmana i na istoj objavljene, uz naznaku imena studenta i privrednog društva/gazdinstva na kom je praksa odrađena.  Potrebno je da studenti  pokažu fotografije poslodavcu i pitaju ih da li su saglasni da budu objavljene.