Alumni

U okviru Departmana formirana je ALUMNI organizacija koja okuplja sve diplomirane studente naših studijskih programa.

Sa našim nekadašnjim studentima Departman održava komunikaciju, okuplja ih na stručnim savetovanjima, nastoji da posreduje prilikom zapošljavanja diplomiranih studenata, prikuplja povratne informacije od svojih diplomiranih stručnjaka iz privrede kako bi se kontinuirano unapređivao kvalitet studijskih programa.

ALUMNI organizacija nastoji da promoviše uspešne stručnjake koji su diplomirali na našem Departmanu, kao i da maksimalno koristi njihova dragocena iskustva iz prakse. Bez obzira na lošu ekonomsku situaciju u društvu statistike pokazuju da je veoma mali broj stručnjaka iz profesije Agroekonomista nezaposlen, odnosno, da je period čekanja na posao relativno kratak. U tome su od velike pomoći članovi naše ALUMNI kluba koji se, posredstvom kompanija u kojima rade uključuju u podršku stipendiranju studenata, nastoje da zapošljavaju najbolje studente, pružaju im priliku da se dokazuju putem prakse u njihovim kompanijama i sl.

Departman kontinuirano radi na unapređenju organizacije prakse za studente i nastoji da proširi saradnju sa poslovnim subjektima u okviru kojih se studentima nudi obavljanje prakse u preduzećima, državnim organima i sl.

ALUMNI OBAVEŠTENJA