Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela

Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela

Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela

DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU DEPARTMANA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJU SELA

Departman je institucija koja ima tradiciju više od šezdeset godina. Na našem Departmanu diplomu je do sada steklo više od 1200 studenata.

Na ovoj web stranici naći ćete osnovne informacije o nama, o studijskim programima koje nudimo, o nastavnom osoblju, o našem naučnom časopisu Agroekonomika, kao i ALUMNI klubu Agroekonomija koji okuplja diplomirane studente.

Budući studenti na našem Departmanu naći će sigurnu podršku u obrazovanju u oblasti agroekonomije, dok trenutni studenti na ovoj web stranici mogu da pronađu osnovne informacije koje su im korisne za studije. Diplomirani studenti su u timu kojem pripadaju i na mestu koje su zaslužili učenjem i trudom.

Dobrodošli u AE svet!