Osoblje

IME I PREZIME UŽA NAUČNA OBLAST TELEFON E-MAIL ADRESA BIOGRAFIJA
REDOVNI PROFESORI
dr JANKO VESELINOVIĆ Privredno pravo 021/485-3378 janko.veselinovic(at)polj.uns.ac.rs Janko Veselinović
dr BRANISLAV VLAHOVIĆ  Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 021/485-3395 vlahovic(at)polj.uns.ac.rs Branislav Vlahović
dr VELJKO VUKOJE
Računovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava 021/485-3397 vukoje(at)polj.uns.ac.rs Veljko Vukoje
dr KATARINA ĐURIĆ
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj 021/485-3232 katarina.djuric(at)polj.uns.ac.rs Katarina Đurić
dr VLADISLAV ZEKIĆ
Računovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava 021/485-3510 zekic(at)polj.uns.ac.rs Vladislav Zekić
dr TIHOMIR ZORANOVIĆ
Informatika i informacioni sistemi 021/485-3231 tihomir(at)polj.uns.ac.rs Tihomir Zoranović
dr DEJAN JANKOVIĆ
Sociologija 021/485-3381 jankovic(at)polj.uns.ac.rs Dejan Janković
dr MIRJANA LUKAČ-BULATOVIĆ
Menadžment i organizacija u poljoprivredi 021/485-3331 lmirjana(at)polj.uns.ac.rs
mirjana.lukac@polj.uns.ac.rs
Mirjana Lukač-Bulatović
dr TODOR MARKOVIĆ
Računovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava 021/485-3419 todor.markovic(at)polj.edu.rs Todor Marković
dr BEBA MUTAVDŽIĆ
Kvantitativne metode u agroekonomiji 021/485-3382 bebam(at)polj.uns.ac.rs Beba Mutavdžić
dr NEBOJŠA NOVKOVIĆ
Menadžment i organizacija u poljoprivredi 021/485-3396 nesann(at)polj.uns.ac.rs Nebojša Novković
dr VESNA RODIĆ
Menadžment i organizacija u poljoprivredi 021/485-3313 rodicv(at)polj.uns.ac.rs Vesna Rodić
dr NEDELJKO TICA
Računovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava 021/485-3384 tica(at)polj.uns.ac.rs Nedeljko Tica
VANREDNI PROFESORI
dr NATAŠA VUKELIĆ
Menadžment i organizacija u poljoprivredi 021/485-3392 vukelicn(at)polj.uns.ac.rs Natasa Vukelić
dr BOJANA KOMAROMI
Engleski jezik 021/485-3506 bojanak(at)polj.uns.ac.rs Bojana Komaromi
dr DRAGAN MILIĆ
Računovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava 021/485-3274 dragan.milic(at)polj.edu.rs Dragan Milić
DOCENTI
dr DANICA GLAVAŠ-TRBIĆ
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj 021/485-3508 danicagt(at)polj.uns.ac.rs Danica Glavaš-Trbić
dr JELENA DESPOTOVIĆ
Menadžment i organizacija u poljoprivredi 021/485-3331 jelenak(at)polj.uns.ac.rs Jelena Despotović
dr MARINA NOVAKOV
Sociologija 021/485-3328 marinan(at)polj.uns.ac.rs Marina Novakov
dr TIHOMIR NOVAKOVIĆ
Kvantitativne metode u agroekonomiji 021/485-3307 tihomir.novakovic(at)polj.uns.ac.rs Tihomir Novaković
dr DRAGANA NOVAKOVIĆ
Kvantitativne metode u agroekonomiji  021/485-3380 dragana.tekic(at)polj.uns.ac.rs Dragana Tekić
dr MARICA PETROVIĆ
Sociologija 021/485-3270 maricam(at)polj.uns.ac.rs Marica Petrović
dr VUK RADOJEVIĆ
Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 021/485-3420 rvuk(at)polj.uns.ac.rs Vuk Radojević
dr MIRELA TOMAŠ-SIMIN
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj 021/485-3514 mirelat(at)polj.uns.ac.rs Mirela Tomaš-Simin
PREDAVAČI
mr ALEKSANDAR JAGROVIĆ
Engleski jezik 021/485-3506 aleksandar.jagrovic(at)polj.uns.ac.rs Aleksandar Jagrović
dr IGOR CVIJANOVIĆ
Engleski jezik 021/485-3506 igor.cvijanovic(at)polj.uns.ac.rs Igor Cvijanović
ASISTENTI
mast. aekon. ALEKSANDAR MILJATOVIĆ
Računovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava 021/485-3239 aleksandar.miljatovic(at)polj.uns.ac.rs Aleksandar Miljatović
mast. aekon. MILANA MARCIKIĆ
Računovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava milana.marcikic(at)polj.edu.rs Milana Marickić
mast. ekon. VANJA RATKOV
Informatika i informacioni sistemi vanja.ratkov(at)polj.uns.ac.rs Vanja Ratkov
mast. aekon. VELJKO ŠARAC
Menadžment i organizacija u poljoprivredi veljko.sarac(at)polj.uns.ac.rs  Veljko Šarac