O nama

Katedra za ekonomiku poljoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu osnovana je 1957. godine. Katedra deluje u okviru Instituta, odnosno, od 2004. godine, Departmana za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela.

Institut za ekonomiku poljoprivrede osnovan je 1971. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a 1977. godine osnovan je i samostalni naučni Institut za sociološka istraživanja sela. Sadašnji Departman (do 2004. godine pod nazivom Institut) je nastao 1983. godine integracijom dva pomenuta instituta: Instituta za ekonomiku poljoprivrede i Instituta za sociološka istraživanja sela.

Osnivanjem i uspešnim radom Katedre i Instituta sazrevalo je mišljenje o potrebi agroekonomske struke sa posebnim obrazovnim profilom na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Tako je 1977. godine osnovan Agroekonomski smer, kao jedan od studijskih programa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koji obrazuje stručnjake u polju društveno-humanističkih nauka, odnosno oblasti ekonomskih nauka, koji u skladu sa tim stiču akademski naziv diplomirani Agroekonomista.

Naši diplomirani studenti, danas po pravilu uspešni agroekonomisti, kontinuirano su konsultovani od strane Departmana u cilju obezbeđivanja povratnih informacija o sektorima angažovanja i zapošljavanja agroekonomista u struci, njihovim trenutnim pozicijama, aktivnostima, stručnim i poslovnim dostignućima, mogućnostima za zapošljavanje u sektoru i sl. Agroekonomisti u privredi su konsultovani u vezi sa nastavnim planovima i programima, kao i veštinama i znanjima koje jedan agroekonomista treba da poseduje kako bi uspešno radio i razvijao sopstvenu karijeru. Takve informacije se analiziraju i implementiraju u procesu podizanja kvaliteta studijskih programa koji su ponuđeni na Departmanu, a koji pored opšte obrazovnih znanja moraju da obuče stručnjake za rad, donošenje odluka i rešavanje problema u agroekonomskoj praksi.

Naš Departman danas je prepoznatljiv u okvirima Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, ali i privredi Vojvodine i Republike Srbije u kojoj je angažovano više od 1200 stručnjaka obrazovanih u okviru našeg Departmana, koji pripadaju profesiji Agroekonomiste i mnogi od njih zauzimaju važna i rukovodeća mesta u agrobiznisu Republike Srbije, državnim organima i društvu uopšte.

Nastavnici i saradnici Departmana svoje nastavne i naučno-istraživačke aktivnosti realizuju u nekoliko naučnih oblasti: Menadžment i organizacija u poljoprivredi, Računovodstvo i ekonomika poljoprivrednih gazdinstava, Ekonomija, Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Informatika i sistemska analiza, Sociologija, Statistika i Privredno pravo.

U okviru delatnosti Departmana odvijaju se raznovrsne naučno-istraživačke i stručne aktivnosti. Zajedno sa drugim institucijama u zemlji Departman je učesnik na projektima Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, projektima Sekretarijata nauke, poljoprivrede i drugih sekretarijata AP Vojvodine, kao i na međunarodnim projektima. Departman pruža i stručne usluge u oblasti finansijskog konsaltinga, izrade stručnih agroekonomskih studija i analiza, tržišnih, marketinških i socioloških istraživanja.

Departman je izdavač časopisa Agroekonomika, koji je decenijama jedan od vodećih i prepoznatih časopisa iz ove oblasti. Nulti broj ovog časopisa izašao je daleke 1972. godine. Danas se u Agroekonomici četiri puta godišnje objavljuju kvalitetni naučni i stručni (recenzirani) radovi domaćih i stranih autora. Veliki broj radova objavljuju članovi Departmana, istraživači sa našeg i drugih fakulteta i naučnih instituta, kao i studenti doktorskih studija.

Članovi Departmana su decenijama unazad objavili veliki broj naučnih radova, knjiga, monografija, udžbenika i istraživačkih studija. Mnogi članovi Departmana su saopštavali svoje radove na najeminentnijim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu i imaju radove u referentnim svetskim naučnim časopisima, kao i stručna usavršavanja na vodećim univerzitetima u Evropi i svetu.

Zašto je dobra odluka studirati na našem Departmanu? Postoji mnogo razloga koji idu u prilog Vašoj odluci da ulažete u svoje obrazovanje na našim studijskim programima. U Republici Srbiji kao zemlji u kojoj poljoprivreda čini relevantan sektor u ukupnoj privrednoj aktivnosti i Vojvodini koja predstavlja region sa visoko produktivnom poljoprivredom i integrisanom prerađivačkom industrijom, obrazovani profili koje nudi naš Departman imaju veliku perspektivu.

 

Direktor
Departmana
Šef Katedre za ekonomiku poljoprivrede
Upravnik
Departmana
Dr Dejan Janković,
redovni profesor                            tel: 021 485 3381
email: jankovic(at)polj.uns.ac.rs  Adresa:
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju
sela
Trg Dositeja Obradovića 8,
21101 Novi Sad
Srbija
Kancelarija: stočarski paviljon, IV sprat, br. 6
Dr Dragan Milić,
vanredni profesor                           tel: 021 485 3233    
email: mdragan(at)polj.uns.ac.rs Adresa:
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju
sela
Trg Dositeja Obradovića 8,
21101 Novi Sad
Srbija
Kancelarija: stočarski paviljon, V sprat, br. 20
Dr Todor Marković,
redovni profesor                                   
tel: 021 485 3419 email: todor.markovic(at)polj.edu.rs Adresa:
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju
sela
Trg Dositeja Obradovića 8,
21101 Novi Sad
Srbija
Kancelarija: stočarski paviljon,
IV sprat, br. 11