Agroturizam i ruralni razvoj

R.br. Naziv predmeta Fond časova ESPB
PRVА GODINА
1. Uvod u turizam i agroturizam 4+2 6
2. Engleski jezik I 2+2 5
3. Ratarstvo i povrtarstvo 3+2 6
4. Mikroekonomija 4+1 6
5. Poslovna matematika 3+3 7
  Ukupno u prvom semestru:                                                                                                           16+10            30
6. Makroekonomija 4+1 6
7. Statistika 3+3 7
8. Ruralni razvoj 4+2 6
9. Voćarstvo i vinogradarstvo 3+2 6
10. Engleski jezik II 2+2 5
  Ukupno u drugom semestru:                                                                                                         16+10             30
DRUGА GODINА
11. Sociologija 4+2 6
12. Organizacija poljoprivredne proizvodnje 4+3 6
13. Prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda 2+2 5
14. Poslovno pravo u turizmu 3+0 5
15. Stočarstvo 2+1 4
16. Lovni turizam 2+1 4
  Ukupno u trećem semestru:                                                                                                           17+9             30
17. Ekonomika turizma i seoskog turizma 3+2 5
18. Informatika 3+4 6
19. Preduzetnički menadžment u agroturizmu 4+2 6
20. Engleski jezik III 2+2 5
21. Marketing 3+1 5
Radna praksa 3
  Ukupno u četvrtom semestru:                                                                                                       15+11           30
TREĆA GODINA
22. Kalkulacije 4+4 7
23. Turistička geografija 4+2 6
24. Osiguranje 2+2 5
25. IZBORNI BLOK I :

 1. Organizacija vinskog turizma
 2. Poslovna etika i komunikacije
2+2 6
26. IZBORNI BLOK II:

 1. Menadžment proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda
 2. Agrarna politika
2+2 6
  Ukupno u petom semestru:                                                                                                            14+12            30
27. Računovodstvo poljoprivrednih preduzeća 4+4 7
28. Investicije u turizmu 2+2 4
29. Tržište 4+2 4
30. IZBORNI BLOK III:

 1. Potrošnja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i kvalitet hrane
 2. Sociologija ruralnog razvoja
2+2 6
31. IZBORNI BLOK IV:

 1. Engleski jezik 4
 2. Ekoloske osnove zastite bilja i zivotne sredine
 3. Regulative u poljoprivredi EU
2+2 6
Proizvodna praksa 3
  Ukupno u šestom semestru:                                                                                                          14+12           30
ČETVRTA GODINA
32. Upravljanje kvalitetom 3+2 5
33. Finansije i finansijsko poslovanje 4+3 5
34. Upravljanje životnom sred. i prirod. resursuma 4+2 5
35. IZBORNI BLOK V:

 1. Upravljanje ljudskim resursima
 2. Oporezivanje
2+2 6
36. IZBORNI BLOK VI:

 1. Poljoprivredno savetodavstvo
 2. Organska poljoprivreda
2+2 6
  Ukupno u sedmom semestru:                                                                                                       15+10             27
37. Planiranje i projektovanje 4+3 5
38. Analiza poslovanja 4+4 6
39. Ekonomika turističkih organizacija 3+3 4
Organizaciono-ekonomnska praksa 3
39. Diplomski rad 15
  Ukupno u osmom semestru:                                                                                                          11+10             33
Ukupno ESPB bodova:                                                                                                                                                            240