Agroekonomski smer

R.br. Naziv predmeta Fond časova ESPB
PRVА GODINА
1. Agrohemija i ishrana biljaka 3+2 6
2. Zemljište i melioracije 3+2 6
3. Ratarstvo i povrtarstvo 3+2 6
4. Mikroekonomija 4+1 6
5. Poslovna matematika 3+3 7
Ukupno u prvom semestru:                                                                                                         16+10        31
6. Makroekonomija 4+1 6
7. Statistika 3+3 7
8. Stočarstvo sa ishranom 4+2 5
9. Voćarstvo i vinogradarstvo 3+2 6
10. Osnove zaštite bilja 2+2 5
Ukupno u drugom semstru:                                                                                                        16+10         29
DRUGA GODINA
11. Sociologija 4+2 6
12. Poljoprivredne mašine 3+2 5
13. Statistički metodi 3+2 6
14. Privredni sistem i ekonomska politika 4+2 6
15. IZBORNI BLOK I:

 1. Engleski jezik 1
 2. Preduzetnicka ekonomija
2+2 6
Ukupno u trećem semestru:                                                                                                        16+10       29
16. Privredno pravo 3+0 4
17. Informatika 3+4 6
18. Organizacija u poljoprivredi 4+3 7
19. Ekonomika poljoprivrede 3+2 6
20. Marketing 3+1 5
  Radna praksa (60 časova  godišnje) 3
  Ukupno u četvrtom semestru:                                                                                                     16+10       31
TREĆA GODINA
21. Kalkulacije 4+4 7
22. Menadžment ratarske proizvodnje 3+2 5
23. Menadžment voćarsko vinogradarske proizvodnje 3+2 5
24. IZBORNI BLOK II:

 1. Upravljanje ljudskim resursima
 2. Agrarna politika
2+2 6
25. IZBORNI BLOK III:

 1. Preduzetnički menadžment
 2. Menadžment proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda
 3. Osiguranje
2+2 6
Ukupno u petom semestru:                                                                                                         14+12       29
26. Ekonomika poljoprivrednih gazdinstava 3+3 6
27. Računovodstvo poljoprivrednih preduzeća 4+4 7
28. Menadžment stočarske proizvodnje 3+2 5
29. Taksacija u poljoprivredi 2+1 4
30. IZBORNI BLOK IV:

 1. Sociologija ruralnog razvoja
 2. Nauka o radu
 3. Investicije u turizmu
 4. Regulative u poljoprivredi EU
2+2 6
Proizvodna praksa        (60 časova godišnje) 3
Ukupno u šestom semestru:                                                                                                       14+12       31
ČETVRTA GODINA
31. Tržište agroindustrijskih proizvoda 3+1 5
32. Finansije i finansijsko poslovanje 4+3 5
33. Upravljanje životnom sredinom i prirodnim resursima 4+2 5
34. IZBORNI BLOK V:

 1. Agromenadžment
 2. Računovodstvo poljoprivrednih gazdinstava
 3. Poljoprivredno savetodavstvo
2+2 6
35. IZBORNI BLOK VI:

 1. Potrošnja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i kvalitet hrane
 2. Oporezivanje
2+2 6
Ukupno u sedmom semestru:                                                                                                     15+11       27
36. Planiranje i projektovanje 4+3 5
37. Analiza poslovanja 4+4 6
38. Ekonomika vodoprivrede 4+2 4
39. Diplomski rad 15
              Organizaciono-ekonomska praksa (60 časova godišnje) 3
  Ukupno u osmom semestru:                                                                                                        12+9         33
Ukupno ESPB bodova:                                                                                                                                                       240